سکونت گاه های شهری و روستایی PPT

سکونت گاه های شهری و روستایی PPT

سکونت گاه های شهری و روستایی PPT

 

 

 

 

نام محصول : پاورپوینت سکونت گاه های شهری و روستایی

فرمت : PPT

حجم : 18 مگابایت

تعداد اسلاید : 50

زبان : فارسی 

سال گردآوری : 97

 

 • عوامل شکل گیری سکونتگاه ها
 • عوامل اثرگذار در گسترش سکونتگاه ها
 • انواع سکونتگاه
 • زندگی روستایی
 • زندگی شهری
 • شکل سکونتگاه ها
 • انواع شکل روستاها
 • انواع شکل سکونتگاه های شهری
 • تغییرات جمعیتی سکونتگاههای ایران
 • پیدایش شهرهای پرجمعیت؛ خوب یا بد؟
 • مشکلات توسعه شهرنشینی
 • نقش سکونتگاه ها
 • شهرگریزی
 • نمونه سوال:

1-چه عواملی درشکل گیری سکونتگاه های شهری و روستایی نقش دارد.

2-نقش آب درشکل گیری سکونتگاه های روستایی را بنویسید.

3-عوامل گسترش سکونتگاه های شهری و روستایی چیست؟

4-علل ازبین رفتن شهربیشاپورچیست؟

5-انواع سکونتگاه ها درایران را نام ببرید.

6-ویژگی های زندگی عشایر را بیان کنید.

7-روستا را تعریف کنید .

8-ویژگی های سکونتگاه روستایی چیست؟

9-شهررا تعریف کنید.

10-شهرچه ویژگی هایی دارد.

11-اجزای سکونتگاه روستایی را نام ببرید.

12-اجزای سکونتگاه شهری را نام ببرید.

13-دوطبقه بندی کلی سکونتگاه های روستایی را نام ببرید.

14-ویژگی های روستاهای پراکنده را بنویسید.

15-روستاهای متمرکز را تعریف کنید.

16-انواع روستاهای متمرکز را نام ببرید و معمولا هریک درکجا شکل گرفته اند.

17-انواع شکل سکونتگاه های شهری را نام ببرید و برای هرکدام مثالی بیاورید.

18-شکل سکونتگاهی دوشهراصفهان و همدان چیست.

19-عوامل تغییرسکونتگاه های شهری درسه دهه اخیرچیست.

20-کلان شهررا تعریف کنید.

21-نقش شهرهای تبریز-تهران-اراک و قم را بنویسید.

22-نکات مهم درمورد نقش سکونتگاه ها را بنویسید.

23-شهرگریزی چیست؟

24-نام دیگرشهرگریزی را بنویسید.

25-علل شهرگریزی را بنویسید.