عنوان: تجزیه و تحلیل بها ، حجم و سود (CVP)

عنوان: تجزیه و تحلیل بها ، حجم و سود (CVP)

عنوان: تجزیه و تحلیل بها ، حجم و سود (CVP)

 

 

 

 

 

 

نام محصول : پاورپوینت تجزیه و تحلیل بها ، حجم و سود (CVP)

فرمتPPT

تعداد اسلاید42

رشتهحسابداری 

زبانفارسی

سال گردآوری :96

 

 

مقدمه :

تحلیل بها، حجم و سود یک مدل برای تحلیل چگونگی تاثیر تصمیمات عملیاتی و بازاریابی بر سود شرکت است ، که بر اساسا ارتباط میان فروش ، بهار متغیر، بهای ثابت ، حجم و سود می باشد. این مدل یک ابزار مفید برای برنامه ریزی است که اطلاعاتی راجع به تاثیر تغییرات د رساختار بها و حجم فروش بر سود را بدست می دهد . اگر چه مدل CVP تمام عوامل اثر گذار در محیط واقعی را به طور کامل منعکس نمی کند ، ولی با توجه به مفروضات آن تقریبی از شرایط واقعی را ارائه می نماد . در نتیجه ، این مدل واقعیت را منعکس نموده لیکن دقیقاً منطبق با آن نیست . اگر چه مفروضات مدل CVP منجر به کاهش دقت نتایج می شوند اما مهم و در عین حال ضروری هستند . تحلیل بها ، حجم و سود دارای کاربردهای زیادی از جمله موارد زیر می باشد :

 

-تعیین قیمت محصولات و خدمات

-معرفی خدمات و محصولات جدید

-جایگزینی بخشی از تجهیزات

-تعیین نقطه سر به سر

-تصمیم گیری درباره خرید یا ساخت یک محصول یا خدمات

-تصمیم گیری در زمینه ترکیب بهینه محصولات

-بکارگیری تحلیل حساسیت

 

مفروضات زیربنای CVP به شرح زیر است :

  1. قیمت فروش ، بهای متغیر هر واحد و بهای ثابت کل در دامنه مربوط و دوره زمانی مربوط مشخص و ثابت هستند .
  2. بهای کل را می توان به دو جزء زیر تفکیک نمود : الف. یک جزء ثابت که با تغییر در حجم فعالیت تغییر نمی کند (بهای ثابت) و ب. یک جزء متغیر که تابعی از تغییرات در حجم فعالیت است (بهای متغیر) .
  3. حجم فروش با حجم تولید برابر است ، بنابراین سطح موجودی کالا تغییرات عمده ای ندارد . این فرض به این دلیل ضروری است که تسهیم بهای ثابت به موجودی ها در دوره های مختلف با نرخ های متفاوتی انجام نگیرد و همچنین امکان استفاده از روش بهایابی متغیر فراهم گردد.